• LesnSkloka 3.jpg
 • LesnSkloka 5.jpg
 • LesnSkloka 1.jpg
 • LesnSkloka 2.jpg
 • LesnSkloka 4.jpg
Prodej sadebního materiálu a služby v lesním hospodářství

Jak postupovat při obnově lesa a zalesňování?

 • po přípravě stanoviště (úklidu klestu, likvidaci buřeně…) zvolte vhodný druh sadebního materiálu (prostokořenná, krytokořenná sadba), technologii výsadby (jamková, štěrbinová…) a naplánujte si postup prací od převozu sazenic, jejich založení až po vlastní výsadbu

 • zavčasu si objednejte sadební materiál – v případě potřeby Vám rádi poradíme a doporučíme Vám vhodnou sadbu a způsob zalesnění pro Váš pozemek

 • dle vzdálenosti, množství sadby a počasí zvolte správný dopravní prostředek k transportu sadby, aby nedošlo k zapaření nebo poškození materiálu

 • při manipulaci se sadbou překládejte materiál co nejméně, nevystavujte kořeny větru, slunečnímu záření a mrazu, aby nedocházelo k osychání a poškozování kořenového vlášení

 • sadební materiál řádně založte tak, aby nedošlo k jeho poškození, i sadbu v založišti je nutné chránit proti zvěři (např. překrytím klestem)

 • zalesňovací práce je důležité provést v co nejkratším čase po přivezení a založení sazenic za použití vhodných sázecích pomůcek a nádob na přenášení sazenic

 • po vlastní výsadbě je nutná další péče o založenou kulturu, zejména ochrana proti zvěři, buřeni, případně hmyzím škůdcům

 

Užitečné odkazy

 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Kunovice (http://www.vulhmuh.cz/)
 • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - Výzkumná stanice Opočno (http://vulhm.opocno.cz/)

 

Lesní školka | kontakt

mapa-lesní školka Dobešov

objednávky
sadebního materiálu na tel:
739 409 649