• LesnSkloka 1.jpg
 • LesnSkloka 5.jpg
 • LesnSkloka 4.jpg
 • LesnSkloka 3.jpg
 • LesnSkloka 2.jpg
Prodej sadebního materiálu a služby v lesním hospodářství

Lesní školka Dobešov - pěstování sadebního materiálu

Prioritní činností společnosti je produkce sazenic pro obnovu lesních porostů, které jsou pěstovány dvojí technologií. Jedná se o prostokořenný a krytokořenný sadební materiál. Dále produkujeme sazenice pro pěstitele vánočních stromků a prostokořenné sazenice japonského topolu pro plantáže rychlerostoucích dřevin.

Pěstební plochy se nachází v nadmořské výšce 585 metrů nad mořem, což zaručuje, že sazenice pěstované v naší školce jsou od počátku svého růstu zvyklé na náročnější klimatické podmínky a netrpí výrazným šokem ze změny lokality při výsadbě.

Jsme držiteli licence pro nakládání se sadebním materiálem, pověření pěstitelé Lesů České republiky, s.p. a jedním ze členů Sdružení lesních školkařů ČR.

Pro obnovu lesa nabízíme tradiční sortiment sazenic vhodných pro místní podmínky a oblast:

 • Smrk ztepilý
 • Jedle bělokorá
 • Douglaska tisolistá
 • Modřín opadavý
 • Jedle obrovská
 • Borovice lesní
 • Buk lesní
 • Dub letní
 • Dub zimní
 • Olše lepkavá
 • Javor klen
 • Javor mléč
 • Třešeň ptačí

Pro pěstitele vánočních stromků nabízíme sadební materiál dřevin:

 • Smrk pichlavý
 • Jedle obrovská
 • Jedle kavkazská
 • Jedle bělokorá

Lesní školka | kontakt

mapa-lesní školka Dobešov

objednávky
sadebního materiálu na tel:
739 409 649