• LesnSkloka 2.jpg
 • LesnSkloka 3.jpg
 • LesnSkloka 1.jpg
 • LesnSkloka 4.jpg
 • LesnSkloka 5.jpg
Prodej sadebního materiálu a služby v lesním hospodářství

Prodej sazenic

V naší školce pěstujeme tradiční prostokořenné sazenice ve volné půdě, které mají po vyzvednutí obnažené kořeny a dále krytokořenné (obalované) sazenice, jejichž kořeny a pěstební substrát vytváří kořenový bal, který po vyjmutí z pěstebního obalu drží svůj tvar a zachovává tak přirozeně narostlý kořenový systém.

Porovnání prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu:


Výhody krytokořenného sadebního materiálu:

 • kořeny jsou chráněny v balu, což zaručuje vysokou ujímavost sazenic po zalesnění a rychlejší odrůstání kultur
 • sadební materiál se v lese nezakládá, nemusí se tedy připravovat založiště
 • výrazně se prodlužuje časový úsek, kdy je možné zalesňovat (lze sázet pozdě na jaře i brzy na podzim)
 • zalesňování se může provádět pomocí sázecích rýčů, trnů a holí, což zvyšuje produktivitu práce
 • díky rychlejšímu odrůstání kultur po zalesnění se zkracuje doba nezbytné péče do zajištění kultury (méně ožínání a natírání proti okusu)

Výhody prostokořenného sadebního materiálu:

 • Nižší cena sadebního materiálu
 • Obvykle nižší náklady na dopravu a další manipulaci

Vyzvedávání a třídění prostokořenného sadebního materiálu

V našem provozu probíhá expedice prostokořenných sazenic tak, že je průběžně vyzvedáváme ve školce a navážíme do třídírny, kde jsou sazenice ve vhodných klimatických podmínkách rozděleny, případně se provádí úprava (krácení) kořenů nebo tvarování nadzemních částí stromků a následně jsou rostliny nasvazkovány.

Třídění sazenic se standardně provádí dle technické normy 482115 nebo dle přání zákazníka.
Uskladnění probíhá v klimatizovaném skladu, který zajistí ideální podmínky k uchování sazenic v době mezi vyzvednutím a expedicí ze školky.

Lesní školka | kontakt

mapa-lesní školka Dobešov

objednávky
sadebního materiálu na tel:
739 409 649