• LesnSkloka 1.jpg
  • LesnSkloka 2.jpg
  • LesnSkloka 3.jpg
  • LesnSkloka 5.jpg
  • LesnSkloka 4.jpg
Prodej sadebního materiálu a služby v lesním hospodářství

Práce v lese, výkup dřeva, lesa a pozemků

Naše společnost obhospodařuje vlastní porosty a vykonává odbornou správu lesů obcím a soukromým vlastníkům. Jsme držitelé licence odborného lesního hospodáře.

Dle přání zákazníka provádíme komplexní nebo dílčí činnosti v lesním hospodářství, kterými jsou:

  • těžební práce - mýtní úmyslná i nahodilá těžba, předmýtní výchovné těžby, přibližování dřevní hmoty, likvidace klestu atd.
  • obchod se dřevem - nákup a prodej dřevní hmoty, odvoz dřeva, atd.
  • pěstební práce - příprava ploch před zalesněním, likvidace buřeně, stavba oplocenek, obnova lesa, individuální ochrana, ožínání, postřiky proti hmyzím škůdcům, nátěry proti škodám zvěří atd.
  • a dále našim zákazníkům nabízíme poradenskou činnost a odbornou správu lesů

Vlastníkům, kteří se z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí o svůj les řádně a odborně starat, nabízíme odkup jejich lesa v aktuálním stavu, případně i dalších nelesních pozemků.

Lesní školka | kontakt

mapa-lesní školka Dobešov

objednávky
sadebního materiálu na tel:
739 409 649